Twój pierwszy biznesd?

Zacznij prowadzić własny biznes online.
Napisz do nas

nasze cele

Together we build the e-world

Ochrona i wsparcie konsumentów w sieci

Propagowanie dobrych praktyk i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa wśród przedsiębiorców w zakresie zawierania umów, transakcji i kontaktu z konsumentami za pośrednictwem internetu.

Rozwój społeczeństwa e-commerce

Umacnianie postaw nastawionych na współdziałanie w rozwoju społeczeństwa wykorzystującego technologie informatyczne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym.

Szkolenia, kursy, doradztwo

Nie masz zaplecza, wiedzy, wsparcia w swoim pomyśle który chcesz zrealizować? Napisz do nas, jeżeli pokażesz nam że Twój projekt ma szanase na sukces, pomożemy! Wspieramy chcących zaistnieć w internecie i świecie e-commerce

Inkubatory E-commerce

Rozpocznij prowadzenie własnego e-biznesu bez otwierania firmy

Dowiedź się więcej o Inkubatorach