Przydatne formularze dla konsumentów

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – (*.doc – Word) (*.pdf – Acrobat Reader)

Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru – (*.doc – Word) (*.pdf – Acrobat Reader)

Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny – (*.doc – Word) (*.pdf – Acrobat Reader)

Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny – (*.doc – Word) (*.pdf – Acrobat Reader)

Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru – (*.doc – Word) (*.pdf – Acrobat Reader)