Zostaliśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

25 stycznia 2018 | Aktualności

W dniu 25 stycznia 2018 roku Fundacja Rozwoju E-commerce została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

 

PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło misji i celów Izby. Kilkuletnie, stałe zabieganie o uczestnictwo przedstawicieli PIFS w różnych gremiach prowadzących konsultacje nad sprawami ważkimi dla środowiska firm szkoleniowych stało się faktem. Izba zbudowała trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi ministerstwami, ich agendami (np. PARP) i instytucjami samorządowymi. zba jest rzeczywistą reprezentacją środowiska. Pełnomocnicy Regionalni w 10 województwach budują lokalne struktury Izby i w kilku przypadkach aktywnie uczestniczą w pracach Podkomitetów Monitorujących PO KL przy Urzędach Marszałkowskich.

Izba opracowała – a jej członkowie stosują w praktyce – Kodeks Dobrych Praktyk PIFS. Równie ważne było opracowanie i – ciągle trwające – propagowanie w mediach pierwszego w Polsce “Słownika pojęć branży szkoleniowej”. PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2006 roku) a z pracodawcami z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na zasadzie partnerstwa.

PIFS współpracuje z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, urzędami marszałkowskimi, urzędami pracy na szczeblu wojewódzkim, Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Polska Izba Firm Szkoleniowych istnieje od 2005 roku. Po krótkim okresie działań organizacyjnych rozpoczął się dla Izby okres intensywnej pracy na rzecz rozwoju i profesjonalizacji branży. Trwa wdrażanie standardów szkoleń, standardów zawodu trenera oraz “Dobrych Praktyk Firm Szkoleniowych”. Ciągle organizowana jest pomoc adresowana do firm członkowskim Izby w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy europejskich. Co ważniejsze. Izba realizuje własne projekty – wspierające rynek szkoleń i wzmacniające środowisko firm członkowskich Izby – sięgając po finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I wreszcie wzrasta i zatacza coraz większe kręgi zaangażowanie PIFS w promocję Lifelong Learning (idei “uczenia się przez całe życie”) oraz w tworzenie nowoczesnego systemu edukacji z udziałem firm szkoleniowych. PIFS rozwija własne struktury terenowe i stymuluje dzięki temu aktywności członków Izby.

Izba wpływa również na opinie publiczną. Zarząd, Pełnomocnicy Regionalni oraz członkowie Izby systematycznie wypowiadają się na łamach specjalistycznej prasy branżowej, dodatków typu “praca” do dzienników ogólnopolskich oraz mediów lokalnych i są uznawani za ekspertów.
Po kilku latach działania PIFS, głos Izby kształtuje opinię społeczną w kwestiach szkoleń, opodatkowania usług szkoleniowych i kształcenia przez całe życie. Ta stała obecność Izby w prasie wywiady, wypowiedzi i wygłaszane opinie są dowodem rosnącego znaczenia Izby. PIFS jest stałym partnerem merytorycznym dodatków do takich periodyków jak Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita. Współpracuje z branżowymi portalami internetowymi oraz specjalistycznymi periodykami: Personel Plus, Manager Magazin, Fundusze Europejskie oraz EDS – w radzie programowej którego zasiada przedstawiciel Izby. Warto zaznaczyć, że wielu członków Izby systematycznie publikuje swoje własne teksty na temat szkoleń w prasie branżowej.

Polska Izba Firm szkoleniowych to organizacja ogólnopolska, skupiająca firmy mające swoje siedziby w ponad 100 miejscach na terenie Polski. Istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu Izby odgrywają Pełnomocnicy Regionalni, którzy reprezentują zarząd PIFS i członków danego regionu Izby wobec lokalnej administracji rządowej i samorządów oraz organizacji przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń itp. Pełnomocnik Regionalny Izby animuje życie izbowe w regionie. Organizuje cykliczne spotkania i jest punktem kontaktowym służącym systematycznemu przekazywaniu informacji, odpowiedzi w imieniu regionu na zapytania i prośby. Pośredniczy w kontaktach pomiędzy członkami, a zarządem PIFS jak również innymi pełnomocnikami. Współpracuje z lokalnymi mediami.