Indywidualne szkolenie z RODO z dofinansowaniem do 80%

Szkolenie może się odbyć w Twojej firmie!

Indywidualne szkolenie z RODO dla pracowników poprowadzone w Twojej firmie już od 100 zł*!

Szkolenie zamknięte adresowane jest do:
• kadry zarządzającej przedsiębiorstwem,
• przedsiębiorców, którzy sprzedają usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej,
• pracowników firm, którzy posiadają dostęp do danych osobowych klientów, kontrahentów, współpracowników,

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in:
• jakie są założenia projektu nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
• jakie zmiany czekają przedsiębiorców i w jaki sposób powinni się do nich przygotować, od czego zacząć proces wdrożenia zmian,
• odpowiedzialność za aktywa,
• bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
• ochrona danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia,
• zarządzanie incydentami związanymi z ochroną danych osobowych,
• jakie są zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii,
• jak dokonać analizy ryzyka, zgodnie z przepisami RODO,
• jakie są obowiązki administratora danych osobowych (ADO), oraz inspektora ochrony danych (IOD), w szczególności obowiązki informacyjne,
• jakie są prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane (prawo do poprawiania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych),
• jakie są zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom (procesorom),
• jakie są zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
• jakie są zadania i rola GIODO/PUODO, jako organu nadzorczego,
• jakie sankcje przewiduje RODO w związku z nieodpowiednią ochroną danych osobowych,
• panel dyskusyjny,
• certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Program szkolenia dostosujemy do specyfiki działalności Twojej firmy.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych.

Miejsce szkolenia: Twoja firma lub w naszej Fundacji.

*cena szkolenia za uczestnika w grupie 10 osobowej przy otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 80%
Szkolenia zamknięte prowadzimy w grupach powyżej 2 uczestników!

Bezpłatnie pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o uzyskanie dofinansowania.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: +48 537 926 352