Inspektor Ochrony Danych - outsourcing funkcji

 

Zgodnie z RODO, w określonych sytuacjach administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający są zobowiązani do wyznaczenia spośród dotychczasowych pracowników, zatrudnienia lub powierzenia zewnętrznemu podmiotowi funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Obowiązek taki będzie miał miejsce m.in. w sytuacjach gdy są oni podmiotami publicznymi lub ich główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Inspektor ochrony danych osobowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dysponować fachową wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych.

W ramach outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu zgodności w podmiocie i sporządzenie szacowania ryzyka (Privacy Impact Assessment),
 • przygotowanie oraz wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowanie lub weryfikacja i aktualizacja umów, regulaminów, polityki prywatności, zapytań, klauzul informacyjnych oraz innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
 • nadzór i monitoring procesów przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania przepisów RODO,
 • przeprowadzenie okresowego audytu zgodności oraz przygotowanie raportu,
 • reprezentowanie przed organem nadzoru oraz klientami i kontrahentami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wsparcie przy rozpatrywaniu zapytań i skarg osób których dane dotyczą,
 • wsparcie przy wprowadzaniu i stosowaniu rozwiązań technologicznych związanych z dostępem, przetwarzaniem, usuwaniem, modyfikowaniem i zabezpieczaniem danych osobowych,
 • przeprowadzanie okresowych szkoleń z zasad ochrony danych osobowych,
 • wideokonferencje i telekonferencje,

Oferujemy usługi na terenie całego kraju!

Wycena outsourcingu IOD