Rejestr Firm Szkoleniowych

13 marca 2018 | Aktualności

W dniu 13 marca 2018 roku nasza Fundacja została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Numer ewidencyjny wpisu: 2.16/00020/2018

Instytucja szkoleniowa może prowadzić szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych.