Zostaliśmy członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej

30 listopada 2017 | Aktualności

W dniu 25 stycznia 2018 roku Fundacja Rozwoju E-commerce została przyjęta w poczet członków Opolskiej Izby Gospodarczej.

OIG została powołana 26 czerwca 1990 r. Powołana została na mocy Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Lista członków założycieli liczyła 119 podmiotów gospodarczych. Jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności. Jest obecnie jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w woj. opolskim. Zgodnie z zapisem ustawowym w Izbie mogą się zrzeszać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą i wnoszą wkład w urzeczywistnienie celów Izby oraz dają rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

Na dzień dzisiejszy Izba zrzesza 443 firmy, nie tylko z Opolszczyzny, ale również z innych regionów Polski. Od 25 lat Izba jest platformą dialogu i współpracy pomiędzy opolskimi przedsiębiorstwami a organami władzy państwowej i samorządowej. Jako wiarygodny partner kreujemy innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców. Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz swoich członków oraz pomagamy nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonych przez OIG usług potwierdzona została poprzez uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych oraz legalizacji dokumentów.