Bezpłatne 5 dniowe szkolenia Microsoft Excel

24 sierpnia 2018 | Aktualności

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do analizy danych, ich prezentacji i obliczeń z ich wykorzystaniem. Szkolenie dostarcza również wiedzy niezbędnej do dostosowania wyglądu i zawartości arkuszy do własnych potrzeb, importowania i konsolidacji danych oraz zabezpieczania arkuszy i skoroszytów.

Podczas 5 dniowych szkoleń zapewniamy:

 • Grupy liczące max. 12 osób,
 • Samodzielne stanowiska komputerowe,
 • Przerwy kawowe,
 • Obiady w pobliskiej restauracji,
 • Godziny szkoleń od 8 do 16,

Miejsce szkolenia:
Fundacja Rozwoju E-commerce
ul. Jana Dzierżonia 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Dodatkowe informacje i zapisy tel: 575 412 410 (pn-pt od 8 do 16)

 • Wykonywać operacje na kolumnach i wierszach, w tym ukrywać i blokować wiersze/kolumny.
 • Wykonywać operacje na arkuszach.
 • Tworzyć proste formuły obliczeniowe.
 • Wykorzystywać podstawowe funkcje.
 • Rozpoznawać i interpretować podstawowe błędy formuł.
 • Pracować z kilkoma arkuszami/skoroszytami jednocześnie.
 • Redagować treść nagłówka i stopki.
 • Tworzyć ograniczenia możliwości wprowadzania danych, w tym definiować listy rozwijane dla pól.
 • Drukować skoroszyty i ich fragmenty.
 • Wykorzystywać zaawansowane narzędzia formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe.
 • Importować dane zewnętrzne.
 • Tworzyć tabele i efektywnie z nimi pracować.
 • Stosować konspekt.
 • Chronić arkusz/skoroszyt za pomocą hasła.
 • Łączyć dane z różnych arkuszy.
 • Korzystać z szablonów.
 • Modyfikować poszczególne elementy wykresu
 • Zagnieżdżać funkcje z wykorzystaniem kryteriów ORAZ i LUB.
 • Stosować funkcje wyszukujące, funkcje daty i czasu, funkcje tekstowe, logiczne, matematyczne, statystyczne i finansowe.
 • Raportowania z użyciem tabel i wykresów przestawnych.
 • Stosować funkcje bazodanowe.
 • Wykorzystywać formuły tablicowe.
 • Tworzyć tabele przestawne i efektywnie z nich korzystać.
 • Korzystać ze scenariuszy.
 • Stosować narzędzia analizy warunkowej.
 • Nagrywać i uruchamiać makroinstrukcje.
 • Tworzyć formularze.
 • Łączyć dane z różnych arkuszy.
 • Korzystać z szablonów.
 • Modyfikować poszczególne elementy wykresu.

SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Jeżeli mieszkasz w woj. opolskim i należysz przynajmniej do jednej z poniższych grup:

 • Jesteś osobą powyżej 50 roku życia,
 • Jesteś emerytem lub rencistą chętnym do podjęcia zatrudnienia,
 • Jesteś osobą posiadającą wykształcenie maks. ponadgimnazjalne (tj. średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe lub bez formalnego wykształcenia),
 • Jesteś osobą bezrobotną,
 • Jesteś osobą z niepełnosprawnością,
 • Jesteś osobą mieszkającą na terenach wiejskich (zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA kat.3),
 • Jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która nie jest zbieżna z tematyką szkoleń (tj. w projekcie nie występuje pomoc de minimis),
 • Nie jesteś studentem studiów dziennych,

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

0 komentarzy

Wyślij komentarz